Diesterweg's Hulpkas vzw

Visie - Doelstellingen

Diesterweg's Hulpkas wil aan leerlingen van het stedelijk onderwijs, die materieel minder bedeeld zijn, optimale scholingskansen bieden, zonder onderscheid van geslacht, van familiale, culturele, etnische of levensbeschouwelijke achtergrond.

In onze visie heeft elke leerling recht op de beste voorwaarden om zich volgens zijn talenten te ontplooien in ons onderwijs. Opvoeding en onderwijs zijn een hefboom voor gelijke kansen in de maatschappij.
Familiale of materiële problemen mogen geen struikelblok betekenen om optimaal profijt te trekken uit de schoolactiviteiten. 
Daar, waar het geld hiervoor ontbreekt, intervenieert Diesterweg's Hulpkas met financiële tussenkomst.

Tegelijk beschouwen we het geven van financiële hulp slechts als een deel van de oplossing.
We opteren voor een emancipatorische aanpak, waarbij de eigen krachten van het gezin worden gemobiliseerd.
Hiervoor moeten we samenwerken met die diensten/instellingen die de problematiek vanuit de juiste invalshoek kunnen aanpakken: de school zelf, het C.L.B., het O.C.M.W., de ziekenfondsen, het sociaal fonds e.a.
Diesterweg's Hulpkas kan financieel de nodige opstap geven voor een begeleiding of financieel helpen waar de tussenkomst van andere organisaties eindigt.
Hiervoor werd een stappenplan opgesteld. 

Diesterweg's Hulpkas werkt in stilte, in alle discretie, daarbij kritisch vertrouwend op het oordeel van de directie en van de professionals die samenwerken in het belang van het kind.