Diesterweg's Hulpkas vzw

Nuttige links

De v.z.w. Diesterweg's Hulpkas werkt nauw samen met de directies van de scholen die een tussenkomst aanvragen of met de andere personeelsleden die deze opdracht kregen.

Bij complexe problemen worden de ook de Sociale Dienst van het Stedelijk Onderwijs betrokken, desgevallend ook het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
Aangezien we tussenkomst verlenen in de woensdagnamiddagactiviteiten en in de vakantiewerking van Kindervreugd v.z.w., is er ook met hen een samenwerkingsverband.

Maar er zijn nog organisaties die financiële tussenkomsten verlenen bij zeer diverse onkosten of bij belangrijke factoren met betrekking tot een schoolloopbaan. Wij zetten zij graag voor u op een rijtje.
Let wel: het gaat niet enkel om tussenkomsten in de schoolonkosten zelf: ook voor bepaalde begeleidingen en therapieën kunnen organisaties steun verlenen.