Diesterweg's Hulpkas vzw

Procedure tussenkomst logopedie

 Klik hier om in pdf te downloaden.

 • Let wel: wij geven slechts tussenkomst voor officieel erkende begeleiders/therapeuten, gestaafd door officiële documenten en kostennota’s !
 • Om sessies logopedie te kunnen opstarten moet eerst een attest verkregen worden van een geneesheer-specialist.

   

  (Let wel: zo'n eerste onderzoek kan voor ouders een financiële hindernis zijn die de stap naar een logopedist(e) afremt ... desgevallend kan Diesterweg's Hulpkas hierin na overleg en voldoende motivatie tegemoetkomen) 

   

  (Let wel: logo komt slechts in aanmerking voor tussenkomst van Diesterweg's Hulpkas als deze onontbeerlijk zijn voor het kunnen behalen van de pedagogische einddoelstellingen)

 • Voorzien van dit doktersattest kunnen de ouders van de leerling een erkende logopedist(e) raadplegen, die een dossier zal opstarten.

  Na onderzoek zal dan gemeld worden hoeveel keren (sessies) de leerling logo moet volgen en hoeveel het kostenplaatje zal bedragen. 

  Hier vult de directie een eerste aanvraag in, die een duidelijke motivatie weergeeft, overeenkomstig de criteria ; deze aanvraag moet voorzien zijn van het doktersattest en een overzicht onkosten logo.

  Niet vergeten: overige omkaderende diensten te raadplegen - overeenkomstig het stappenplan.

   

  (Let wel: enkel het remgeld (na aftrek tussenkomst ziekenfonds) komt in aanmerking voor een tussenkomst van Diesterweg's Hulpkas)

 • Vanaf het moment dat de behandeling loopt ontvangen de ouders (maandelijks of driemaandelijks) een overzicht van de sessies plus een overschrijving voor de te betalen onkosten.

  Wanneer de ouders hun eerste factuur thuis ontvangen brengen zij dit binnen op school. Telkens bezorgen de ouders, in de loop van de logopediebehandeling, het betalingsoverzicht aan de directie van de school. 

  De directie of zorgcoördinator vult dan opnieuw een aanvraag voor tussenkomst in (met verwijzing naar de 1ste aanvraag) en vermeldt welk bedrag de ouders betalen en wat er aan Diesterweg's Hulpkas gevraagd wordt (remgeld) en dit telkens er facturen binnenkomen, tot het einde van de behandeling.

   

  Het Bestuur van onze vzw spreekt zich uit over de tussenkomsten, zo met iedere volgende factuur tot einde van de voorgeschreven periode.

Tip: In geval van twijfel over de mogelijkheid tot tussenkomst of betreft het een uitzonderlijke situatie: neem even contact op vooraleer je de procedure start!

 

Procedure tussenkomst kinesitherapie

 Klik hier om in pdf te downloaden.

 • Om sessies kinesitherapie te kunnen opstarten moet eerst een attest verkregen worden van een geneesheer-specialist.

  (Let wel: kine komt slechts uitzonderlijk in aanmerking voor tussenkomst van Diesterweg's Hulpkas als deze onontbeerlijk zijn voor het kunnen behalen van de pedagogische einddoelstellingen)

 • Voorzien van het doktersattest kunnen de ouders van de leerling een erkende kinesistenpraktijk raadplegen, die een dossier zal opstarten. Na onderzoek zal dan gemeld worden hoeveel keren (sessies) de leerling kine moet volgen en hoeveel het kostenplaatje zal bedragen. Hier vult de directie een eerste aanvraag in, die een duidelijke motivatie weergeeft, overeenkomstig de criteria ; deze aanvraag moet voorzien zijn van het doktersattest en een overzicht van de onkosten.

  Niet vergeten overige omkaderende diensten te raadplegen - overeenkomstig het stappenplan.


  (Let wel: enkel het remgeld (na aftrek tussenkomst ziekenfonds) komt in aanmerking voor tussenkomst van Diesterweg's Hulpkas)

 • Vanaf het moment dat de behandeling loopt ontvangen de ouders (maandelijks of driemaandelijks) een overzicht van de sessies plus een overschrijving voor de te betalen onkosten.

  Wanneer de ouders hun eerste factuur thuis ontvangen brengen zij dit binnen op school.

  Telkens bezorgen de ouders, in de loop van de behandeling, het betalingsoverzicht aan de directie van de school. 

   

  De directie of zorgcoördinator vult dan opnieuw een aanvraag voor tussenkomst Diesterweg's Hulpkas in (met verwijzing naar de 1ste aanvraag) en vermeldt welk bedrag de ouders betalen en wat er aan Diesterweg's Hulpkas gevraagd wordt (remgeld) en dit telkens er facturen binnenkomen, tot het einde van de behandeling.


  Het Bestuur van onze vzw spreekt zich uit over de tussenkomsten, zo met iedere volgende factuur tot einde van de voorgeschreven periode.

Tip:   In geval van twijfel over de mogelijkheid tot tussenkomst betreft het een uitzonderlijke situatie: neem even contact op vooraleer je de procedure start!