Diesterweg's Hulpkas vzw

Tussenkomsten voor wie en voor wat?

Voor wie

Wie komt in aanmerking voor een aanvraag tot tussenkomst:

• Leerlingen uit het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen

• Leerlingen van het M.P.I. Auticant en Mytyl

• Cursisten uit het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen

 

Voor wat WEL

Een aanvraag tot tussenkomst moet uiteraard gemotiveerd worden: 

• Er moet een duidelijk aantoonbare en aanvaardbare reden zijn voor de financiële problematiek

• De activiteit (of het materiaal) waarvoor tussenkomst wordt gevraagd moet noodzakelijk zijn voor de opleiding

• De opleiding moet relevant zijn in het kader van verdere studies of van beroepsmogelijkheden.

Algemeen kunnen we stellen dat, zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs, voor 50% tussenkomst kan verleend worden voor de kosten:  

• die in de maximum- of schoolfactuur zijn opgenomen  

• van activiteiten die door de school en tijdens het schooljaar georganiseerd worden.

• van woensdagnamiddagactiviteiten en vakantieverblijven 

• van logopedie

Ook andere kosten kunnen desgevallend worden aangebracht; elke aanvraag wordt apart bekeken en aanvragen die buiten het gewone vallen worden voorgelegd op de maandelijkse bijeenkomst van het Bestuursorgaan.

Het Bestuur beoordeelt  op flexibele wijze elk dossier en kan in uitzonderlijke situaties afwijken van de vastgelegde 50% tussenkomst indien dit voldoende gemotiveerd en verantwoord is.

 

Voor wat NIET

De vereniging komt niet meer tussen in de onkosten voor thee, koffie, water, melk, koek of soep. Wij gaan er van uit dat de scholen creatief kunnen omgaan met het drukken van de prijzen voor grote hoeveelheden.

Voor middagtoezicht en voor- en naschoolse opvang is er geen tussenkomst.

Tenzij in uitzonderlijke situaties is er in principe geen tussenkomst voor de aankoop van paramedische benodigdheden: de ziekenfondsen geven immers een terugbetaling.  

(zie ook: criteria voor aanvraag)