Diesterweg's Hulpkas vzw

Financiële tegemoetkomingen voor vakantie en vrije tijd

Er bestaan verschillende soorten tussenkomst, die kunnen aangevraagd worden naargelang het statuut van het gezin.

1) Ziekenfondsen die korting bieden voor kinder- en jongerenvakanties

De meeste ziekenfondsen bieden een vaste som als tussenkomst voor vakantie- en vrijetijdsactiviteiten; de som kan verschillen van mutualiteit tot mutualiteit.

 • Helan
 • Christelijke Mutualiteit
 • Liberale Mutualiteit
 • Onafhankelijk Ziekenfonds
 • Vlaams & Neutraal ziekenfonds
 • Symbio
 • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Wie niet wettig in België verblijft (bv mensen zonder papieren) kan zich niet aansluiten bij een mutualiteit, maar kan via OCMW financiële steun krijgen.

2) Sociaal Fonds Stad Antwerpen

Financiële steun aan de leerlingen. De school bepaalt aan wie, voor wat en hoeveel tussenkomst er wordt verleend: max. €300 per jaar per kind.

 • Schoolkosten
 • Speelpleinen en jeugdbeweging
 • Paramedische zorg (logopedie, bril, beugel …)
 • Psychologische en pedagogische ondersteuning

3) A-kaart met kansentarief 

https://www.antwerpen.be/a-kaart

De A-kaart geeft algemeen toegang tot heel wat diensten van de stad Antwerpen, aan de meest voordelige prijs (bibliotheek, zwembaden, culturele activiteiten van de jeugddiensten). 
De A-kaart geeft, onder bepaalde voorwaarden, recht op een sociaal tarief: het kansentarief. Op vertoon van een A-kaart met kansentarief geniet je steeds van het meest gunstige tarief bij A-kaartpartners. 

Je krijgt een A-kaart met kansentarief indien:

 • Je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming (als de code op de klever van mutualiteit eindigt op een 1)
 • Je in een traject van schuldhulpverlening zit via een advocaat, CAW of een sociaal cen-trum van de stad Antwerpen
 • Je in een actieve begeleiding bent bij een sociaal centrum (bv CLB) van de stad Ant-werpen.
 • Je wordt doorverwezen door organisaties die personen in armoede als hun doelgroep hebben.

Een aantal vakantie-organisaties werken met kansentarief, die vind je terug in: 
Vakantiekiezer Antwerpen. Gebruik de zoekfilter:  "kansentarief"  

Waar is de A-kaart is te verkrijgen?

 • Een van de 16 stedelijke bibliotheken
 • Een van de stedelijke cultuurcentra (niet in Corso Berchem)
 • Een van de stedelijke zwembaden (opgelet: niet in Sportoase, zwembad De Molen en zwemvijver Boekenberg) 
 • Een van deze stedelijke musea: Museum Plantin-Moretus, Museum Mayer van den Bergh, Museum Vleeshuis, Letterenhuis, Middelheimmuseum, MAS, Red Star Line Muse-um en Maagdenhuis.
 • Een van de stedelijke jeugddiensten (opgelet: niet in jeugddienst Antwerpen en jeugd-dienst Borgerhout)
 • Het Visitor Center in het Steen

Lijst van locaties volgens postcode: klik hier 

Welke documenten heb je nodig om A-kansentarief aan te vragen

 • Elektronische ID
 • Attest van VT mutualiteit
 • Attest van je begeleiders in een organisatie of traject

4) Iedereen verdient vakantie

https://www.iedereenverdientvakantie.be/

Een initiatief van de Vlaamse overheid: Toerisme Vlaanderen: het voorziet financiële tussenkomst voor wie een beperkt budget heeft. 

Een aantal vakantie-organisaties werken met “Iedereen verdient Vakantie”, je vindt ze terug in: Vakantiekiezer Antwerpen, gebruik de zoekfilter: “iedereen verdient vakantie” 

Voorwaarde om deze tussenkomst  te verkrijgen:
Recht hebben op verhoogde tegemoetkoming (als de code op de klever van mutualiteit eindigt op een 1)

Waar aanvragen?

Contact “Iedereen verdient vakantie”:

telefoon: 02 504 03 91

5) Gekkoo-fonds

Het Gekkoo-fonds betaalt een deel van het inschrijvingsgeld voor iedereen die het recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Speelpleinen:

 • 20% van de deelnameprijs is voor de ouders (€2,2/speelpleindag)
 • 40% komt uit het Gekkoo-Fonds (€4,4)
 • 40% komt van Stad Antwerpen (€4,4)

Kampen zonder overnachting:

Dagprijs = zelfde als die van een speelplein
De ouders betalen 8,46% van de deelnameprijs. (Gekkoo-fonds betaalt meer)

Kampen met overnachting:

Gekkoo-fonds betaalt 40% van de dagprijs, de deelnemer betaalt 60% van de dagprijs. 

6) Diesterweg’s Hulpkas vzw

Diesterweg’s Hulpkas geeft 50% of 100% financiële tussenkomst op het restbedrag van de kostprijs, dit is het bedrag dat overblijft nadat alle andere financiële tussenkomsten afgetrokken zijn van de kostprijs.

Voor kinderen met kansentarief wordt automatisch 100% tussenkomst verleend. In de andere gevallen is het percentage van de tussenkomst afhankelijk van de situatie van het gezin. Een beslissing hierover wordt genomen op basis van de gegevens die verstrekt worden door de aanvrager in de rubriek “motivering van de aanvraag” op het aanvraagformulier, of van bijkomende gegevens van eventuele sociale begeleiders.