Diesterweg's Hulpkas vzw

Verenigingen die werken met mensen in armoede

Om kinderen te bereiken van gezinnen die de weg niet vinden naar zinvolle vakantie- en vrijetijdsactiviteiten, is het voor de zorgcoördinatoren soms nodig om hulp in te roe-pen van professionals die de doelgroep kennen, er contact mee hebben en voldoende vertrouwen kunnen inboezemen om motiverend en ondersteunend te handelen.