Diesterweg's Hulpkas vzw

Pilootproject "De Wereldreiziger-Kindervreugd"

Een primeur!

Tijdens de vakantieperiode juli – augustus 2016 had het pilootproject "De wereldreiziger-Kindervreugd" plaats: het resultaat van een intense samenwerking tussen basisschool De Wereldreiziger en de vzw Kindervreugd.

Het project werd financieel volledig gedragen door Diesterweg’s Hulpkas.

Dit schitterend project heeft voor de betrokken kinderen een wereld van verschil gemaakt.

13 kinderen, behorend tot de meest maatschappelijk kwetsbare, meest geïsoleerde doelgroep van De Wereldreiziger, hebben de kans gekregen om kosteloos deel te nemen aan speelpleinen en thematische vakantiekampen.

In plaats van weg te zinken in twee maanden structuurloosheid en taalvervreemding door het wegvallen van de school, werden het voor hen echte “leervakanties”!
De positieve effecten ervan blijken overweldigend.
Er is een sterke vooruitgang van hun taalniveau.
Sociale vaardigheden werden ontwikkeld.
Er werden vriendenrelaties opgebouwd.
De vertrouwensrelatie met de leerkrachten en de loyaliteit naar de school kreeg een boost.
Het contact met de ouders, hun engagement en vertrouwen zijn versterkt. Er gesleuteld aan voeding, aan gezondheid, aan hygiëne …
Kortom: het effect van dit project op de deelnemende leerlingen is zonder enige twijfel zeer positief!

De doelstelling van dit succesvolle project beantwoordt absoluut aan de missie van Diesterweg’s Hulpkas: optimale ontwikkelings- en scholingskansen bieden aan hen die door omstandigheden uit de leerboot vallen …

Voor herhaling en uitbreiding vatbaar!