Diesterweg's Hulpkas vzw

Home

Een grote kentering

2010 tot nu ...

In 2008 wordt in de basisscholen de maximumfactuur ingevoerd.
Vele scholen worden geconfronteerd met een groeiende groep wanbetalers: ouders die de schoolrekeningen onbetaald laten ...
Voor leerlingen van kansarme ouders betaalt de school de rekening, maar de uiteindelijke kostprijs  wordt in meerdere gevallen doorgeschoven naar Diesterweg's Hulpkas ...
Ook de systematische vraag naar steun voor soep, drank en koek blijft toenemen ...
Deze ongeziene stijging van financiële tussenkomsten, gekoppeld aan een daling van de inkomsten wordt voor onze organisatie meer dan problematisch ...

Een drastische aanpassing van de werking dringt zich op.
De raad van bestuur besluit de criteria van toekenning van tussenkomsten te herzien, deze helder vast te leggen en een vinger aan de pols te houden om deze criteria te blijven toetsen aan de realiteit op de schoolvloer.
Tegelijk werken we met de schooloverheden een vernieuwde aanpak uit, waarbij emancipatorisch samengewerkt wordt aan (kans)armoede.
Een stappenplan, waarbij verschillende ondersteunende instanties worden aangesproken, wordt uitgeschreven.
De sociale dienst en het C.L.B. worden actief betrokken bij screening en verwijzing.
Deze aanpak werpt zijn vruchten af: in de loop van 2015 komt ons budget stilaan weer in evenwicht.
Ook aan de tanende bekendheid van Diesterweg's Hulpkas wordt gesleuteld: er worden gestructureerde en systematische informatiemomenten voor directies en zorgcoördinatoren in het leven geroepen.

En last but not least: de administratieve werking van Diesterweg's Hulpkas wordt gemoderniseerd: we kiezen resoluut voor digitalisering en zijn dit, anno 2015, volop aan het uitbouwen ... 

Samenwerking, overleg, heldere informatie en open communicatie zijn kernwoorden in deze ontwikkeling.
Solidariteit en voeling met wat er leeft in de scholen en in de maatschappij blijven de sleutelbegrippen in onze werking

Terug naar overzicht.