Diesterweg's Hulpkas vzw

Nieuws

Helemaal mee!

Zo zal het pilootproject "De Wereldreiziger - Kindervreugd" voortaan heten!

Onder de naam "Helemaal mee!" zal het project - dat het levenslicht zag in de zomervakantie 2016 - niet alleen herhaald maar uitgebreid worden.
Het is de succesvolle vrucht van de samenwerking tussen de stedelijke basisschool "De Wereldreiziger" en de vzw Kindervreugd en ... het wordt financieel volledig gesteund door Diesterweg's Hulpkas!

Helemaal mee? 
Omdat de deelnemers - de meest kwetsbare onder onze leerlingen - na hun deelname aan deze actieve vakantiemomenten ook letterlijk "helemaal mee" zijn om in september weer in te stappen in de klas ...
Omdat zij, door de integrerende activiteiten, "helemaal mee" zijn in het boeiende groepsproces ...
Omdat ook hun ouders "helemaal mee" zijn in de vertrouwensrelatie die met de school wordt opgebouwd ...
Omdat de begeleiders de eigen geëngageerde leerkrachten zijn die "helemaal mee" zijn met hun leerlingen ...

Daarom doet Diesterweg's Hulpkas ook "helemaal mee!"                                                                     

 

Fundraising Dinner Kindervreugd 22 oktober 2016

Op zaterdag 22 oktober 2016 had een delegatie van de Raad van Bestuur van Diesterweg's Hulpkas had het genoegen deel te nemen aan het eerste "fundraising dinner" van Kindervreugd.
Een culinair geslaagde en gezellige avond, waar in de eerste plaats bij de aanwezigen het gevoel overheerste van een ongelooflijk waardevol sociaal project tegen kinderarmoede te steunen.
Alle waardering ging naar de schitterende arbeid die, vrij van eigenbelang, door de medewerkers van Kindervreugd geleverd wordt.
De opbrengst van de avond is uiteraard bestemd voor de werking van Kindervreugd.

De datum voor het volgende "fundraising dinner" ligt al vast, zodat je die nu al kan noteren en de datum vrij kan houden in je planning: vrijdag 20 oktober 2017.

20 oktober 1937: de oprichtingsdatum is van Kindervreugd!
Daar Kindervreugd dus op 20 oktober 2017 80 jaar bestaat, wordt dit een extra feestelijk evenement: een academische zitting en een receptie zullen het diner voorafgaan.

Noteer alvast in je agenda !!!!

Pilootproject "De Wereldreiziger-Kindervreugd"

Een primeur!

Tijdens de vakantieperiode juli – augustus 2016 had het pilootproject "De wereldreiziger-Kindervreugd" plaats: het resultaat van een intense samenwerking tussen basisschool De Wereldreiziger en de vzw Kindervreugd.

Het project werd financieel volledig gedragen door Diesterweg’s Hulpkas.

Lees meer: Pilootproject "De Wereldreiziger-Kindervreugd"

1191 leerlingen - voor een totale som van ongeveer 38.000 € !!!

 

Dit is het aantal leerlingen dat van Diesterweg's Hulpkas financiële ondersteuning kreeg in de loop van het schooljaar 2015-2016 !

Tussenkomsten in vakanties, uitstappen, onkosten voor activiteiten, schoolmaterialen ... en sociale steun ...

Zo krijgen leerlingen het nodige financiële duwtje in de rug om de scholingskansen te benutten waar ze recht op hebben ...

 

Enkel jullie bijdragen en gulle giften maken dit mogelijk! Van harte dank daarvoor!

 

www.diesterwegshulpkas.be

Rekeningnummer: IBAN: BE17 0000 0842 1721