Diesterweg's Hulpkas vzw

Ons steunen

Home

Kansarmoede en schaalvergroting

1993 - 2010

Gedurende bijna 2 decennia bleef de trend van de vorige jaren aanhouden: vooral de vragen naar sociale steun bleef toenemen.
We merken ook dat door de schaalvergroting van de fusie en door de constante toename van nieuw personeel dat niet vertrouwd is met Diesterweg's Hulpkas, onze bekendheid daalt ... met een gestage afname van ons ledenaantal ...

Terug naar overzicht.