Diesterweg's Hulpkas vzw

Ons steunen

Home

Nieuwe tijden brengen veranderingen

1945 - 1963

Vele veranderingen drongen zich op: de toelagen van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (het huidige Kind & Gezin) verhoogden, aan de ouders werd een tussenkomst gevraagd, het gebouw werd gemoderniseerd, een verpleegster en kinderverzorgsters werden aangeworven, belastingen dienden betaald, de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid eiste haar deel, de loonkosten stegen tot de helft van de uitgaven.

Ook de Hulpkas moest haar tol betalen aan de snelle economische en sociale evolutie: met ingang van 1 september 1963 werd het domein "Schoolkolonie Diesterweg" overgedragen aan de Stad Antwerpen.

Terug naar overzicht.