Diesterweg's Hulpkas vzw

Home

Consolidatie en uitbouw

1918 - 1945

Na 1918 kreeg de term "behoeftige" een andere betekenis: vooral de zwakke gezondheid kreeg meer aandacht, in mindere mate de noodzaak om kinderen uit de miserie thuis te halen. Na de vernieuwing en vergroting werden tot 172 kinderen opgevangen, de externe leerlingen die ook voeding kregen niet meegerekend...

Op 4 maart 1922 werd Diesterweg's Hulpkas voor Behoeftige Schoolkinderen omgevormd tot  een “vzw”.
Er was steeds grote belangstelling voor het baanbrekende onderricht verstrekt door "Gemengde School 26", zowel van binnen- als buitenland, met extra aandacht vanwege de "normalisten" (de toekomstige leerkrachten).

Van 1929 tot 1939 richtte Diesterweg's Hulpkas ook vakantieverblijven te Blankenberge in voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

In mei 1940 werd de kolonie ontruimd, maar na de Duitse bezetting voor een periode van twee jaar heropend, sinds juni 1941 aangevuld met het Irishof te Kapellen, voor een totaal van 275 kolonisten. Na een korte inbeslagname door het Duitse leger in 1943, bleef voortaan de kolonie ook tijdens de vakanties door kinderen bezet.
Van 1 december 1944 tot 18 april 1945 werd de schoolkolonie gedeeld door 260 Engelse soldaten en 50 kinderen: een zware periode voor de begeleiding.
Na de nodige herstellingen kon vanaf 13 augustus 1945 de schoolvilla haar werk voortzetten.

Terug naar overzicht.